ЮНАШКИ ИГРИ

РЕГИСТРАЦИЯ СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

ЮНАШКИ ИГРИ е едно събитие, създадено в чест на рождения ден на Хаджи Димитър – 10 май и 6 май – Гергьовден, вдъхновено от спомените на воеводата Панайот Хитов в записките му „Как станах хайдутин“.

ЛЕГЕНДАТА

„…Щом се мръкна добре, аз отидох с всичките момчета в Бойчовия дом. Той ни прие добре, нахрани и напои момците ми с бяло вино — калоянско, даде и брашно, и сол, един тулум сирене и един тулум вино. Всеки от момчетата взе да носи по нещо. Хаджи Димитър задяна тулума с виното и взехме по пътя въз Калоянската река. То сняг, хлъзга, са въз баира! На Хаджи Димитър неговият товар беше по-лош от другите — люлей се на гърба му и го кара повече да се хлъзга ида пада. Аз му думам:

— Хвърли тоз тулум и си върви рахат!

Той отговаря:

— Как ще го хвърля? Да ми се смеят другарите, че не съм могъл един мях с вино да изнеса — и пак са хлъзна и дращи като мечка из снега. Аз от смях не мога да вървя, като гледам колко труд са полага за това пусто вино. Но на тях им се усладило — дето го пиха през нощта. Аз пак му думам:

— Хвърли го! — и са правя, че не виждам, но другите му кимат с очи да го не остави и тъй 35 оки тулум с вино той го изнесе чак на „Рамадана”.“

Юнашки игри - Панайот Хитов

ИЗ „КАК СТАНАХ ХАЙДУТИН“

Панайот Хитов

НОСЕНЕ НА МЯХ С ВИНО

Изкачване на „Хайдушката пътека“ с мях вино, 43 литра, сторено от легендарния сливенски войвода Хаджи Димитър през 1862 година

БОРБА

…- Ой ви вази, триста момци, триста момци, пехливани!
Събувайте цървулите, запрятайте ръкавите!
Ще се бием, ще се борим, кой надвие тристамина,
тристамина пехливани, ще ни стане войводата,
ще развява ален байрак!…

ХВЪРЛЯНЕ НА ГРАМАДЕН КАМЪК

…- Юнаци, луди и млади, наведете си калпаци
и набийте си гегите като на небо звездите,
че ке се борба бориме – който борбата надбори,
бяло камене надхвърли, той ке ни стане войвода,
войвода силна държава!…

ХВЪРЛЯНЕ НА НОЖ

…Събрали ми се, събрали до седемдесет юнака,
до седемдесет и седем, ала си нямат войвода,
дружина да им поведе…Един си други думаха:
– Хайдите да отмериме трийсет разкрача дължина,
сабя за нишан ще сложим; който си сабя удари,
той ще ни бъде войвода!…

Рекорд

ИЗКАЧВАНЕ НА ХАЙДУШКАТА ПЪТЕКА С МЯХ ВИНО 43 ЛИТРА

Публикации за събитието

ОРГАНИЗАТОР

СПОНСОРИ