Правила

РЕГИСТРАЦИЯ

ИЗКАЧВАНЕ НА ХАЙДУШКАТА ПЪТЕКА С МЯХ ВИНО

Участниците трябва да изкачат разстоянието от началото до края на Хайдушката пътека, носейки тежестта (43 литра) без чужда помощ и помощни средства!

Всеки участник трябва да има задължително поне един придружител със себе си по време на изкачването, който да носи вода и подкрепителни средства. Придружителите могат да оказват всякаква помощ, влючително и масаж на участника, но абсолютно е забранено да му помагат при вдигането и носенето на мяха.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Всички участници трябва да са наясно с рисковете и опасностите, свързани с участието в подобно мероприятие, запознати са със своето здравословно състояние и декларират, че участват в събитието на своя отговорност!

До участие в събитието се допускат само участници, навършили 16 години в деня на старта, които подписват декларация за съгласие с условията за провеждане на събитието и освобождаване от отговорност на организаторите. Лицата под 18 годишна възраст се допускат до участие в събитието само при подписана на място декларация за освобождаване от отговорност на организаторите от родител или настойник на същото лице.

Участниците трябва да бъдат подробно запознати с усилията, необходими за участие в събитието и да бъдат адекватно физически и психически подготвени.

Участниците трябва да могат да се справят сами, без външна помощ, с всички рискове, които крие участието в събитието като умора, физически неразположения и наранявания, лоши климатични условия (дъжд, сняг, силен вятър, мъгла, кал, студ, горещини).

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ – ГЛАВЕН ВОЙВОДА

Търсим, най-силният, най-бързият, най-смелият и най-точният.

Определя се по следният начин:

Победител е спечелилият най-много юнашки игри.

Победата от Хайдушкият мях се счита за 3 спечелени игри.

Ако се случи двама участници да имат по равен брой спечелени игри, то тогава влизат в директен двубой и играят игрите: борба, хвърляне на грамаден камък, хвърляне на нож в цел. Победилият в повече игри става главен войвода.

НАГРАДА

Победителят получава:

Титлата „Главен войвода“

Оръжейният пояс на Хаджи Димитър – Реплика на майстор Николай Кунов – Трапера по снимка, по която е правен паметника на войводата в град Сливен

Парична награда: 1000 лв.

ИГРА ЗА ЯТАЦИ – ИЗКАЧВАНЕ НА ХАЙДУШКАТА ПЪТЕКА С ТОРБА БРАШНО – 25 КИЛОГРАМА

Поради големият интерес от страна на Дамите, тази година включваме изкачване на Хайдушката пътека с по-малка тежест. Участниците трябва да изкачат разстоянието от началото до края на Хайдушката пътека, носейки тежестта (25 килограма) без чужда помощ и помощни средства!

Всеки участник трябва да има задължително поне един придружител със себе си по време на изкачването, който да носи вода и подкрепителни средства. Придружителите могат да оказват всякаква помощ, влючително и масаж на участника, но абсолютно е забранено да му помагат при вдигането и носенето на мяха.

Тази игра е бонус игра за ятаци и не е част от състезанието за Главен войвода.

Парична награда: 300 лв.

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Състезанието ще се проведе на 6-ти май (събота) 2023г.

Регистрацията на  „Носене на един мях с вино по Хайдушката пътека“ ще се извършва ТУК

ЗА УЧАСТИЕ СА НЕОБХОДИМИ:

Бележка от личният лекар за извършен предсъстезателен преглед и допускане до участие в състезание със сериозно физическо натоварване

Платена такса участие.

ПРОГРАМА:

8:00ч

Събиране и инструктаж на участниците – Информационен център на Природен парк „Сините камъни“ в началото на Хайдушката пътека.

9:00-12:00ч.

Състезание – историческа възстановка на качването на Хаджи Димитър с един мях вино на гръб /43л./ по „Хайдушката пътека“.

13:00-17:00ч.

Слънчева поляна, Западно от Горна лифтова станция, Карандила:

Хайдушка трапеза за всички участници.

Юнашки игри, включващи:

Състезание по хайдушка борба;

Състезание по хвърляне на грамаден камък;

Състезание по хвърляне на нож по мишена;

За създаване на уникален автентичен вид и атмосфера на фестивала обявяваме, че всеки от публиката, дошъл облечен в българска народна носия ще бъде почерпен с вино от организаторите.