БОРБА

…- Ой ви вази, триста момци, триста момци, пехливани!
Събувайте цървулите, запрятайте ръкавите!
Ще се бием, ще се борим, кой надвие тристамина,
тристамина пехливани, ще ни стане войводата,
ще развява ален байрак!…