ХВЪРЛЯНЕ НА ГРАМАДЕН КАМЪК

…- Юнаци, луди и млади, наведете си калпаци
и набийте си гегите като на небо звездите,
че ке се борба бориме – който борбата надбори,
бяло камене надхвърли, той ке ни стане войвода,
войвода силна държава!…