ХВЪРЛЯНЕ НА НОЖ

…Събрали ми се, събрали до седемдесет юнака,
до седемдесет и седем, ала си нямат войвода,
дружина да им поведе…Един си други думаха:
– Хайдите да отмериме трийсет разкрача дължина,
сабя за нишан ще сложим; който си сабя удари,
той ще ни бъде войвода!…